Документи 2019

 • Фінансова звітність
 • Баланс 1 кв
 • Баланс за 1 півріччя
 • Баланс за 9 місяців
 • Баланс за рік
 • Фінансові результати 1 кв
 • Фінансові результати за 1 півріччя
 • Фінансові результати за 9 місяців
 • Фінансові результати за рік
 • Спільна інформація
 • Рух грошових засобів за рік
 • Власний капітал за рік
 • Примічанія до годового звіту
 • Інформаційна справка