Документи 2018 

 • Фінансова звітність
 • Баланс 1 кв
 • Баланс за 1 півріччя
 • Баланс за 9 місяців
 • Баланс за рік
 • Фінансові результати 1 кв
 • Фінансові результати за 1 півріччя 
 • Фінансові результати за 9 місяців 
 • Фінансові результати за рік
 • Загальна інформація
 • Рух грошових коштів за рік 
 • Власний капітал за рік 
 • Примітки до річного звіту 
 • Інформаційна довідка