Документи 2017

 • Фінансова звітність
 • Баланс 1 кв
 • Баланс за 1 півріччя
 • Баланс за 9 місяців
 • Баланс за рік
 • Фінансові результати 1 кв
 • Фінансові результати за 1 півріччя 
 • Фінансові результати за 9 місяців 
 • Фінансові результати за рік
 • Загальна інформація
 • Рух грошових коштів за рік 
 • Власний капітал за рік 
 • Примітки до річного звіту 
 • Статут
 • Біографічна довідка керівника підприємства
 • Інформаційна довідка про винагороду керівника
 • Інформаційна довідка про діяльність підприємства
 • Аудиторські висновки ч.1
 • Аудиторські висновки ч.2