Документи 2016

Інформаційна довідка

 • Інформаційна довідка 1 кв
 • Інформаційна довідка за 1 півріччя
 • Інформаційна довідка за 9 місяців
 • Інформаційна довідка за рік

Фінансова звітність

 • Баланс  1 кв
 • Баланс  за 1 півріччя
 • Баланс  за 9 місяців
 • Баланс  за рік
 • Фінансові результати  1 кв
 • Фінансові результати  за 1 півріччя
 • Фінансові результати  за 9 місяців
 • Фінансові результати  за рік
 • Інформація  1 кв
 • Інформація  за 1 півріччя
 • Інформація  за 9 місяців
 • Інформація  за рік
 • Коеффіцієнтний аналіз  1 кв
 • Коеффіцієнтний аналіз  за 1 півріччя
 • Коеффіцієнтний аналіз  за 9 місяців
 • Коеффіцієнтний аналіз  за рік
 • Рух грошових коштів за рік
 • Власний капітал за рік
 • Примітка до річного звіту
 

Закупівлі

 • Форма 1 — торги 1 кв
 • Форма 1 — торги  за 1 півріччя
 • Форма 1 — торги  за 9 місяців
 • Форма 1 — торги  за рік