Документи 2013

Інформаційна довідка

  • Інформаційна довідка

Фінансова звітність

  • Баланс
  • Фінансові результати
  • Рух грошових коштів
  • Власний капітал
  • Примітка до річного звіту
  • Інформація
  • Коеффіцієнтний аналіз

Закупівлі

  • Форма 1 — торги